Kalkulátor návratnosti investice - spočítejte si, kolik vyděláte na Vaší investici do nemovitosti.

Nově od 1.4.2022

DTI - limit 8,5ti násobek ročního příjmu

DSTI - limit 45% čistých měsíčních příjmů

LTV max. 80%

Více v článku Omezení hypoték

Přejete si první část kalkulace vytisknout?

Výpočet návratnosti investice

Doporučení

Věříme, že Vám tato kalkulačka pomohla alespoň základně zhodnotit danou investici a nastínit její možnosti do budoucna. Doporučujeme Vám projít si i doprovodný materiál na našich stránkách, jakož i naše videa a blogové příspěvky, které Vám toho o investovaní mohou ještě hodně napovědět. Nejlepší ale bude, pokud si s námi sjednáte schůzku. Jsme dostupní v Praze, Brně, Olomouci, Ostravě a Hradci Králové. Těšíme se na Vaši návštěvu.
Prohlášení

Tato investiční kalkulačka je výlučným majetkem společnosti Czech Point 101 s.r.o. a jejím účelem je poskytnout základní přehled o investování do nemovitosti. Informace v této kalkulačce a její výstupy by neměly být považovány za doporučení, radu, nabídku, závazek či výzvu k nákupu nebo investici a mají pouze informativní charakter, a tudíž nemohou být pokládány za základ pro jakékoli rozhodnutí nebo jednání. I přes maximální možnou pečlivost věnovanou sestavování a testování této kalkulačky se na zde poskytnuté informace nevztahuje žádná záruka, příslib či ručení jakéhokoliv druhu a nemůžeme zaručit úplnost ani přesnost daného obsahu. Společnost Czech Point 101 s.r.o. nenese žádnou odpovědnost a v žádném případě nepřebírá ručení za nepřímé, náhodné anebo následné škody, jež mohou vzniknout v důsledku použití takové kalkulace anebo jako následek jejího použití. Žádné z těchto informací nezbavují uživatele realizace vlastního výzkumu či dalšího bádání v této oblasti. Pro řešení jakékoliv konkrétní investice doporučujeme kontaktovat našeho specialistu přes info@czechpoint101.com. Informace na této internetové stránce podléhají změnám bez předchozího upozornění.